Import danych

XML standardowy

Jest to uniwersalna struktura XML dla wszystkich formularzy e-pity Płatnika. Dostępne struktury plików XML można znaleźć tutaj.

Przykładowe druki:

XML format e-Deklaracji

Import danych z formatu e-Deklaracji jest dostępny od wersji programu e-pity Płatnika 6.2.
Format ten jest zgodny z XSD z crd.gov.pl dla danego formularza. Link do XSD dla konkretnego formularza można znaleźć tutaj lub na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Struktury dokumentów XML.

XML uproszczony

Dokumentacja importu uproszczonego PIT-11/8C

Zaletą tej formy jest to, że w programie będzie można edytować wczytane dane w kreatorze i od razu zostaną zapisane do aktówki. W stosunku do danego roku podatkowego format ten nie zmienia się lub tylko w niewielkim stopniu (import uproszczony zmienia się wraz ze zmianami numerów pól, które zależne są od Ministerstwa Finansów).  

Do pobrania:

CSV formularze

Dane gotowych wypełnionych formularzy można wczytać przy pomocy pliku CSV stworzonego zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

  • Pola liczbowe: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola daty: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.

Domyślny format znaków to windows-1250 (można go zmienić w Narzędzia → Ustawienia → Import danych, opcja "Kodowanie znaków plików CSV").

Do pobrania:

Listy urzędów oraz kody krajów

Listy urzędów oraz kody krajów można znaleźć pod tym linkiem.