Import danych

XML uproszczony

Dokumentacja importu uproszczonego PIT-11/8C

Zaletą tej formy jest to, że w programie będzie można edytować wczytane dane w kreatorze i od razu zostaną zapisane do aktówki. W stosunku do danego roku podatkowego format ten nie zmienia się lub tylko w niewielkim stopniu (import standardowy zmienia się wraz ze zmianami numerów pól, które zależne są od Ministerstwa Finansów).  

 

XML format e-Deklaracji

Format ten jest zgodny z XSD z crd.gov.pl dla danego formularza. Link do XSD dla konkretnego formularza można znaleźć tutaj lub na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Struktury dokumentów XML.

XML standardowy

Jest to uniwersalna struktura XML dla wszystkich formularzy e-pity Płatnika. Dostępne struktury plików XML można znaleźć tutaj.

Przykładowe druki:

CSV formularze

Dane gotowych wypełnionych formularzy można wczytać przy pomocy pliku CSV stworzonego zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

  • Pola liczbowe: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola daty: data zapisana w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.

Domyślny format znaków to windows-1250 (można go zmienić w programie e-pity Płatnika w menu Narzędzia → Ustawienia → Import danych, opcja "Kodowanie znaków plików CSV").

Pola w CSV mają takie same wartości jak w strukturze XML. W programie można też wypełnić formularz, a następnie wyeksportować go do pliku CSV żeby sprawdzić poszczególne wartości pól.

Zamiast nazwy urzędu skarbowego, najlepiej podać jego kod z listy:
https://secure.e-pity.pl/epityPlatnika/fillup/lista/urzedy_skarbowe.

Zobacz opis: Jak przygotować swój plik csv do importu kilku formularzy, np. PIT-11?

Do pobrania:

Listy urzędów oraz kody krajów

Listy urzędów oraz kody krajów można znaleźć pod tym linkiem.